Japan Championships OSA 07

Thursday, 4 October, 2007 to Sunday, 7 October, 2007
Flying site: 
Mt Ohsa (Japan)

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Overall results
Rank#NameNationsort descendingGliderSponsorPoints
1010467Weijian Wang1586
293008Nick Jaffe1009
2111851Takumi Motoyama1179
4411859Seiki Ikegami630
4710236Masahiro Asou589
5010855Tomio Nakano546
2410221Yosihiko Murata1144
1495Katsuhiro Iwatani1877
5311864Kazuo Nakamura487
5610849Shinji Sasaki469
273778Nobuyuki Harasawa1077
43069Taro Kamiyama1783
73068Koji Wada1701
593757Kenichi Hara422
291336Yamashita Shingo1009
3310851Kensuke Kozuma914
6211869Haruyuki Tohbu396
3611857Naoyuki Hirai727
133764Kiyotaka Tokita1495
6511870Katsuya Maekawa336
6810217Masao Moriyama273
168790Tomoharu Wakayama1409
194645Nozomu Takagi1294
703771Toshinobu Emoto98
423787Shigeru Toyoshima640
4511860Masahiko Tsunomachi618
22320Go Kato1157
4811861Ayako Aoki562
5111862Toshiyuki Moriyama498
25589Akira Kojima1139
210225Yuusuke Ogura1831
5410238Masahiro Takada486
5710243Hayato Fukuda448
2811853Yosuke Kawahara1068
53075Keiko Hiraki1754
84616Kenichi Kawakami1660
6011867Koichi Tanaka402
3111854Yumiko Ogura978
3411856Junko Tsunoda867
113746Toshihiro Abe1560
6310215Satoshi Meguro393
373741Setsuo Sakai720
143073Katsunori Kajiwara1423
6610247Mika Kojima329
6911871Hisashi Kanbara117
4011858Takuo Iwasaki644
1710852Nobuaki Takesada1408
2010856Yuji Abe1240
421929Yoko Kawamura640
462974Midori Nakanome593
2311852Tomokazu Iriyama1149
4910226Sho Yamaguchi559
5211863Taketora Kamino496
266859Keiichi Nakamura1134
3621Yoshiaki Nakagawa1785
5511865Emiko Nagahata478
5811866Hiroshi Yasui429
610208Tsutomu Kagayama1707
91464Kazuhiro Aoki1643
6111868Noriko Kanemoto400
3211855Koichi Tokunaga965
3510223Akira Muneyasu853
1210850Shunji Takeuchi1528
6410234Sayuri Takahashi375
389919Mitsuharu KOGA659
153761Takeshi Naito1410
6710242Hirotoshi Takagi283
4110212Hirokazu Achiha642
183062Shingo Ueda1369
392956Alexander Kolesov650