League Japan JPA 2011

Friday, 31 December, 2010 to Friday, 30 December, 2011
Flying site: 
Japan

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Overall results
Rank#Namesort descendingNationGliderSponsorPoints
45-198Akihiko Takeda68
87-231Akihiro Yoshino26
9015671Atsuko Miura23
70-218Atsushi Shindo43
88-232Ayako Misawa25
21329Ayumu Miyata111
105-245Emi Kashiwakura8
85-230Emi Ogura28
103-243Etsuo Okamoto10
22-182Hidetoshi Sumi91
91-233Hiroaki Abe22
111-251Hiroko Fujimoto2
26-185Hiroko Okamoto87
37-191Hiromi Fujikawa76
100-240Hiroshi Fujimoto13
46-199Hiroshi Kobayashi67
43-197Hiroshi Shimizu69
63071Hiroyuki Ito107
4715667Hiroyuki Kita66
78-224Hiroyuki Umeda35
94-236Ichiro Kobayashi19
9516267Isao Yoshida18
93-235Ishii Hiroyuki20
110-250Jo Kikuchi3
71-219Jun Sekine42
99-239Junji Yukigami14
61-212Junko Obayashi52
84-229Junya Komori29
3314Kaoru Ogisawa110
29-186Kaoru Yoshihara84
60-211Katsumoto Nomimura53
79-225Kazuaki Kuboshima34
203070Kazuhiro Yoshida93
83-228Kazuma Omizo30
77-223Keiichi Ishida36
311463Keiji Suzumura82
112-252Kenji Tokita1
63-214Kentaro Kita50
25-184Kiyoko Shimizu88
96-237Koichi Fujino17
893772Koichi Momiyama24
361451Koichi Nakamura77
183067Koki Iwasawa95
16-180Kunio Miyauchi97
59-210Makoto Noro54
106-246Mariko Ito7
74-221Masaaki Ito39
2115668Masafumi Yamamoto92
33-188Masahiko Nakamura80
107-247Masahiro Kumagai6
58-209Masakazu Takahama55
51-202Masateru Sasaki62
693072Masato Katagiri44
2814084Masato Nakai85
2714225Masaya Hashimura86
134805Masayuki Matsubara100
1115664Masayuki Takeo102
815672Minoru Fujikawa105
92-234Minoru Mineta21
7312983Morikawa Masanori40
671469Munemasa Chiba46
53-204Naoyuki Takeuchi60
56-207Nobuyoshi Asanuma57
17918Noriko Mizunuma96
55-206Noriko Yoshihara58
72-220Nozomu Kosaka41
101-241Osamu Amano12
7610232Osamu Hirabayashi37
38-192Sachiyo Komori75
43-196Satoshi Tamae70
35-190Satsuki Takahashi78
48-200Seiji Koga65
34-189Shigeyuki Miwa79
9-178Shingo Takasugi104
53062Shingo Ueda108
57-208Shinichi Hoshida56
12919Shinichi Nagashima101
5010849Shinji Sasaki63
81-226Shinya Nakashima32
415665Susumu Masaki109
803749Taichi Hirotani33
861449Takahiko Oma27
52-203Takaya Wakimura61
39-193Tatsumi Sato74
108-248Terunori Kitajima5
109-249Tetsuya Senda4
82-227Tetsuya Tanaka31
66-217Tomoaki Takatsu47
54-205Tomoko Uno59
75-222Tomoko Yoshikawa38
103758Tomomi Masuko103
30-187Tomonari Konno83
23-183Toshiaki Ogata90
973748Toshinori Fukase16
15-179Tsubasa Aoki98
49-201Tsukasa Kawahara64
19-181Yasuharu Okamoto94
323782Yasuko Murakami81
98-238Yasunori Yamamoto15
1422471Yoshiaki Hirokawa99
62-213Yoshie Hara51
4024966Yoshiki Tsukamoto73
64-215Yoshito Maebori49
13742Yozo Obata112
7-177Yuji Inami106
6815673Yuki Sato45
245150Yukihide Ozawa89
104-244Yukiko Namba9
41-194Yuko Sato72
42-195Yumiko Mori71
65-216Yusuke Ogura48
102-242Yutaka Shinohara11